Καλώς ήρθατε στην Altakarta

Η AltaKarta – ΜΙΚΕΔΗΣ ΑΒΕΕ δραστηροποιείται στον τομέα των ευχετήριων καρτών, σχολικών ειδών, ειδών δώρου. Ξεκίνησε από το 1985 με ευχετήριες κάρτες αρχικά σαν προσωπική εταιρεία και με την πάροδο των ετών αναπτύχθηκε σημαντικά & μετεξελίχθηκε σε ΑΒΕΕ.